2015. január 15., csütörtök

A HÍVATLANUL HÁLÓZAT felhívásaA HÍVATLANUL Hálózat felhívása a kormány (gimnáziumi férőhelyek csökkentésével kapcsolatos) tervezete ellen

cropped-hivatlanul_logo2-023web3.jpg


A kormány csökkentené a gimnáziumi férőhelyek számát, ám ezzel családok százezreit fosztaná meg a boldogulás lehetőségétől, számtalan gyermeket pedig attól, hogy felismerhesse valós hivatástudatát. 

Ezt nem engedhetjük!

Mellékelten közzétesszük felhívásunkat egy rövid és egy hosszabb változatban.

Mostanában lesznek mindenhol a közoktatásban a szülői értekezletek, jó lenne, ha a felhívás minél több szülőhöz eljutna, hogy ők is kifejezhessék a gyerekeiket érintő súlyosan hátrányos rendelkezésekről a véleményüket.

A felhívás hosszabb változata idekattintva letölthető, terjeszthető.
A felhívás rövidebb változata idekattintva letölthető, terjeszthető.

2015. január 14., szerda

Az Oktatói Hálózat rendezvénye
Mi lesz veled, értelmiség?

 
Az Oktatói Hálózat „Mi lesz veled, értelmiség?” című vitasorozata a magyar értelmiség, közelebbről egyes veszélyeztetett tudományterületek, egyetemi és akadémiai közösségek helyzetét kívánja áttekinteni.
Január 20-i beszélgetésünk a történettudomány helyzetével és társadalmi szerepével foglalkozik.
 

Történészvita 2015


Időpont: 2015. január 20. 16:30
Helyszín: ELTE BTK, Gombocz Zoltán terem, 1088 Múzeum krt. 4/A. fszt.47.
Meghívottak:
Gyáni Gábor
Klaniczay Gábor
Mátai Mónika
Rainer M. János
Stefano Bottoni
Moderátor:
Valuch Tibor

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2014. december 11., csütörtök

A Hívatlanul Hálózat és a Hákózat a Tanszabadságért közleménye
 


A HÍVATLANUL HÁLÓZAT KÖZLEMÉNYE

A hálózathoz tartozó pedagógusok, szülők, támogatók – mint a társadalmat alkotó egyének – emberek: azaz sokfélék, esendők. Ezért, ha valamiről a nyilvánosság előtt véleményt akarnak formálni, szakértőket keresnek hozzá, és munkacsoportot hoznak létre.
Ezzel szemben Kocsis Máté, aki nem jó szándékú civil, hanem hivatalnok, a köz szolgája, megengedi magának, hogy javaslatot tegyen olyasvalamivel kapcsolatban, amihez nem ért. Sem JOGI végzettsége, sem a betöltött posztja nem jogosítja fel arra, hogy egy „gyermekjogi szempontból abszurd, a mindennapi élet szempontjából kivitelezhetetlen, a családok oldaláról végtelenül kockázatos és katasztrofális téveszmét” (Gyurkó Szilvia) törvényerőre akarjon emelni.
Micsoda ország az, amit hozzá nem értő emberek ilyen módon irányíthatnak?!
Milyen gyereknevelési stratégia az, amelybe – megelőzés helyett - kódoljuk a gyanakvást, a bizalmatlanságot, önbeteljesítő jóslatként a rosszat?
A Hívatlanul Hálózat mindenben egyetért Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő véleményével: „Azt akarjuk-e üzenni a gyerekeknek, hogy majd jól lebuktatunk titeket? (És nem azt, hogy segítünk, ha gondod van, vagy támogatunk, melletted állunk, ha szükséged van ránk.)”
Továbbá: „A gyermekjogi egyezmény kábítószerekkel kapcsolatos cikkelye azt emeli ki, hogy gyerekeket nem lehet drog előállításához, terjesztéséhez, kereskedelméhez felhasználni, és aki ezt teszi, azt jól meg kell büntetni. A fogyasztóvá vált gyerekek kapcsán nem beszél büntetésről. Sőt, kiemeli az oktatás, segítés, támogató rendszerek fontosságát.”  
Ideje volna tudatosítani mindenkiben, hogy Magyarországon érvényben van a gyermek jogairól szóló, 1991. évi LXIV. törvény, melynek passzusait a végrehajtó hatalom szegheti meg legkevésbé!
Sem szülőként, sem tanárként nem nyomozni akarunk a gyerekeink után. Hanem mellettük állni, ha kellünk, beszélni velük, meghallgatni őket, segíteni, kísérni, bontakozni, gyógyulni hagyni – ha arra van szükség.
Kikérjük magunknak – a gyerekeink, a tanítványaink és a magunk nevében – a felelőtlenséget, a hozzá nem értést, a fölösleges szócséplést, az indulatok gerjesztését, mert ezek éppen a valódi megoldások lehetőségét veszik el.
Budapest, 2014. december 9.
                                                                       Hívatlanul Hálózat
                                                                       Hálózat a Tanszabadságért

2014. november 25., kedd

Hívatlanul: Állítsuk meg a barbárokat!


ÁLLÍTSUK MEG A BARBÁROKAT!

2013 szeptembere óta a pedagógusokból, diákokból, szülőkből, pedagógiai szakemberekből, művészekből és még sokakból álló Hívatlanul csoport több bojkottfelhívást és aláírásgyűjtést hirdetett meg. Ezrek vállalták névvel, arccal, hogy nem értenek egyet azzal, ami Magyarországon történik, elsősorban az oktatás és kultúra területén, de a szolidaritás jegyében felléptünk a kirekesztés ellen, a megalázottak és megnyomorítottak nevében is. Próbálkoztunk a párbeszéddel. A teljesség igénye nélkül:


Ennek a felhívásnak csak otthont adtunk, de a magunkénak érezzük:
Ahogyan a mellettünk működő, a legmélyebb nyomorban élőkön segíteni próbáló Szociális Csomagküldő Mozgalom tevékenységét is: https://www.facebook.com/groups/szocsoma/

Más szervezetekkel összefogásban:

A továbbiakban nem látjuk értelmét, hogy bármilyen ügyben a regnáló kormányhoz forduljunk, nem azért, mert ilyen vagy olyan oldali, hanem mert barbár. És mert barbár, elvtelenül rombol. Nem bízunk az ellenzéki pártok hatóerejében sem. Az előbbi a maga gátlástalanságában nem tiszteli a másságot, az ellenvéleményt, a múlt és a jelen fájdalmait, nem kíváncsi a szakemberek véleményére. Az utóbbiak a vágyott hatalomnak rendelnek alá elveket és értékeket, akkor is, ha a kétféle felelősség nem összemosható. A szakszervezetek tagsága elenyésző, őket is hatalmi harcok emésztik. Nem tehetünk mást, mint széles társadalmi összefogást keresünk. Felszólítunk minden felelős magyar állampolgárt, hogy keresse az aktív cselekvés lehetőségét, legyen az civil szervezet, önkéntes munka vagy adakozás, aláírás, tüntetés vagy polgári engedetlenség. Alakítson pártot vagy szakszervezetet, vagy formálja át a meglévőket. Egyet NE tegyen. Ne hallgasson, és ne tűrjön tovább. Ne lépjen át az aluljáróban vagy fűtetlen lakásban megfagyó emberen, ne fordítsa el a fejét az éhezőtől, ne csak a saját gyerekét óvja a szenvedéstől! Ne hagyja, hogy mások alakítsák a sorsát!

 „Ne felejtsd el, hogy minden nép olyan kormányt érdemel, amilyent eltűr maga fölött!” – állt a Fehér Rózsa első röpiratában. Mi vagyunk a választók, MI alakítjuk a magunk sorsát. A hallgatás elodáz és visszavet, de nem ment meg senkit. Cselekvő, felelős állampolgárok kerestetnek. Itt, ma, Magyarországon!


2014. november 20., csütörtök

Hívatlanul - Gyermekek Jogainak Világnapja


November 20-a a Gyermekek Jogainak Világnapja.

Erre a napra készült el a Gyermekvédelmi Fórumunk filmje:

http://youtu.be/7rJoUcPua6Q,

a honlapon olvashatjátok még a Magyar Pedagógiai Társaság nyilatkozatát a gyermekek jogairól:

http://hivatlanul.com/november-20-gyermekek-jogainak-vilagnapja/

Megköszönjük, ha a filmet terjesztitek :)

Lázár Júlia (Hívatlanul)

2014. november 10., hétfő

Hívatlanul: Hálózat a Tanszabadságért
Hálózat a Tanszabadságért: Oktatás- és társadalomrombolási stratégia  a 2015. évi költségvetés tervezetében


HAT
A Hálózat a Tanszabadságért a 2015. évi költségvetés tervezetének nevelést-oktatást érintő tételeiről
A Hálózat a Tanszabadságért civil együttműködés 2011. novemberében a köznevelési törvény tervezete elleni szakmai tiltakozás miatt jött létre. A HAT már akkor jelezte, hogy a magyar nevelés-oktatás ügye rossz irányú fordulatot vett, s ennek a gyerekek, a szülők a pedagógusok, az egész társadalom fogja a kárát látni. Szomorúan tapasztaljuk, hogy az akkor megfogalmazott kritikánk érdemi része valósággá vált. Ennél is szomorúbb, hogy a 2015. évi költségvetéssel egy rejtett, már a közeli jövőben is drámai következményekkel járó oktatásfejlesztési stratégia bontakozik ki.
A Hálózat a Tanszabadságért szakmailag indokolatlannak, a magyar társadalom jövőjére nézve veszélyesnek tartja a 2015. évi költségvetésben a nevelés-oktatás ügyét érintő tételeket.
A költségvetés támogatási – és egyben elvonási – elemei azt iskolarendszer egyébként is meglévő szelektivitását erősítik, egy folyamatosan kasztosodó társadalom kialakulását eredményezik, a felsőoktatás merítési bázisát, egyben a társadalmi mobilitást szűkítik, a tehetségek iskolarendszerben való kibontakozását gátolják, a szakképzés színvonalát csökkentik, egy idejét múlt világ iskolaszerkezetét állítják vissza, növelik a társadalmi csoportok közötti szakadékot, összességében a felnövekvő generációk életesélyeit, boldogulási esélyeit rontják, ezzel már a közeli jövőben is a magyar társadalom fejlődését akadályozzák. A tervezett támogatási – és elvonási – rendszer nincs összhangban a nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciákkal, az Európai Unió 2020-as fejlesztési programjával, és különösen éles a kontraszt az Eu erre az időszakra vonatkozó oktatásfejlesztési programjával.
A Hálózat a Tanszabadságért az elmúlt három évben a nevelésügyi progressziót képviselte. Ezt jobbára a kormány törekvéseire, intézkedéseire reagálva, kritikai észrevételek megfogalmazásával, többnyire tudományosan argumentált formában tettük. Hiába. Szakmai észrevételeink visszhang nélkül maradtak, azokra semmilyen választ nem kaptunk. Az elmúlt években nem kívántunk pártpolitikai, napi aktuális politikai kérdésekhez hozzá szólni, kizárólag szakmapolitikai kérdésekben szólaltunk meg. Az Országgyűlésnek most beterjesztett költségvetés tervezete ismét megszólalásra kényszerít. A dokumentum a magyar köz-, felső-, szak- és felnőttoktatás, azaz a teljes magyar oktatásügy minden területére vonatkozóan olyan stratégiai változásokat foglal magában, ami mellett a HAT nem mehet el szó nélkül. A 2015. évi költségvetés tervezetében szereplő tételek nem állítják meg az oktatási rendszer szétzilálódását, szakmai színvonalának esését, hanem felgyorsítják azt. Jelen felkiáltásunkkal a döntéshozók figyelmet kívánjuk felhívni: ez a költségvetés, ezekkel a tételekkel végveszélybe sodorja az egyébként is nehéz helyzetben lévő magyar oktatási rendszert, a nevelés ügyét, a magyar társadalom jövőjét.
Budapest, 2014. november 4.
Hálózat a Tanszabadságért

http://hivatlanul.com/halozat-tanszabadsagert-oktatas-es-tarsadalomrombolasi-strategia-2015-evi-koltsegvetes-tervezeteben/ 

2014. november 1., szombat

A HAT felhívása


Három év a tanszabadságért

November 5. Találkozó a Hálózat a Tanszabadságért jubileumán! 

3 éve az ún. Köznevelési törvény tervezetének ellenében jött létre a Hálózat a Tanszabadságért mozgalom. 2011 november-decemberében a Kossuth téren szervezett Fogadóórákon kísérelt meg társadalmi párbeszédet szervezni oktatásról, a jó iskoláról, a jó iskolafenntartóról.

A HAT aktivistái e napon a Kossuth térről sétával érkeznek az Eleven Emlékmű beszélgetőkörébe, s folytatják a párbeszédet az iskolaügyről.

16. 30-kor gyülekeznénk az egykori helyszínen, majd átvonulunk az "Eleven Emlékműhöz", a Szabadság térre, ahol a "körbeszéd" témája az oktatásügy-nevelésügy lesz. 
 
Várunk mindenkit!